Bij wie moet ik zijn om een archeologisch rapport te laten maken?

Vraag

Bij wie moet ik zijn om een archeologisch rapport te laten maken?

Antwoord

Een archeologisch booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, begeleiding en opgraving mag enkel uitgevoerd worden door een bureau dat hiertoe gecertificeerd is. De opgravingsbevoegde bedrijven vindt u op de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) (https://www.sikb.nl/archeologie/certificeren-en-registratie).

Behoefte aan meer informatie?
Ga naar de website van SIKB (https://www.sikb.nl/archeologie) voor meer informatie.