Riool aansluiten op de gemeentelijke riolering

Vrijwel alle gebouwen in Vlaardingen zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Dit betekent dat er een rioolaansluiting is die de verbinding vormt tussen het gebouw en het hoofdriool van de gemeente.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater, hemelwater en een beperkte zorgplicht voor grondwater. Om deze zorgplichten goed uit te kunnen voeren is het van belang dat het gemeentelijk rioolstelsel goed blijft werken. Wij zorgen ervoor dat het afvalwater van percelen binnen de gemeentegrenzen op een efficiënte manier wordt verzameld en getransporteerd. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke riolering. 

Uw verantwoordelijkheid

In de Verordening aansluitvoorwaarden riolering en de bijbehorende toelichting hebben we vastgelegd wat uw verantwoordelijkheid is als het gaat om uw rioolaansluiting en wat onze verantwoordelijkheden zijn.
Zo is in artikel 7 van deze verordening geregeld voor welk deel van de rioolaansluiting de eigenaar van een gebouw/woning verantwoordelijk is. Via deze link vindt u afbeeldingen die per stelseltype verduidelijken wie eigenaar is van de aansluiting. Hoofdregel is dat degene die eigenaar is van de perceelaansluitleiding of van de blokriolering ook verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud ervan en aansprakelijk is voor gebreken.