Aanvragen aansluitvergunning riolering

Als u een nieuwe aansluiting op de gemeentelijke riolering wilt laten maken of een bestaande aansluiting wilt wijzigen, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Voor elke afzonderlijke aansluiting of wijziging van de aansluiting op de gemeentelijke riolering geldt een vergunningplicht. Deze vergunning kunt u zowel schriftelijk als digitaal aanvragen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier aansluitvergunning riolering

Als u de aansluitvergunning aanvraagt betekent dit ook dat u de gemeente verzoekt om de aansluiting wanneer deze in openbaar gebied ligt (of komt te liggen) ook feitelijk laat aanleggen door de gemeente of onder toezicht van de gemeente.

Het is belangrijk om te weten dat alleen medewerkers van de gemeente en bedrijven die door de gemeente zijn erkend (graaf)werkzaamheden mogen uitvoeren in de openbare ruimte of een aansluiting mogen maken op het hoofdriool.

Meer informatie over het aanvragen van een vergunning voor een rioolaansluiting kunt u lezen in de artikelen 4 t/m 6 van de Verordening aansluitvoorwaarden riolering en de bijbehorende toelichting.

Beëindiging rioolaansluiting 

Als u als eigenaar van een aangesloten perceel van plan bent om een rioolaansluit-leiding op de gemeentelijke riolering definitief te beëindigen, dient u dit te melden via het voorgeschreven formulier Meldingsformulier beëindiging rioolaansluiting

Het is van belang dat u als eigenaar van een aangesloten perceel op de gemeentelijke riolering ook voorkomt dat door welke werkzaamheden dan ook op uw eigendom, zoals bijvoorbeeld graaf- of sloopwerkzaamheden, verzanding optreedt van het gemeentelijke riool of de perceelaansluiting. Door het treffen van maatregelen kunt u ‘onjuist gebruik’ en schade aan het gemeentelijk riool voorkomen. Onder het kopje ‘Verantwoordelijkheid gemeente en particuliere eigenaar’ kunt u hierover meer lezen.

Meer informatie over de beëindiging van de rioolaansluiting kunt u vinden in de artikelen 9 en 10 en de bijbehorende toelichting op deze artikelen.

Direct regelen

Aanvraagformulier rioolaansluiting (pdf, 62 kB)

Voorwaarden

In de gemeentelijke rioolverordening staan de verantwoordelijkheden en (technische) voorwaarden voor het aansluiten op het gemeentelijk riool.

Hoe werkt het?
  • Vraag uw rioolaansluiting aan via het aanvraagformulier 'rioolaansluiting aanvragen'.
  • Stuur het ingevulde formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier of stuur het per post naar: Gemeente Vlaardingen, t.a.v. team Wijkbeheer, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
  • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, duurt het 4 weken voordat de aansluiting wordt gemaakt.
  • Eerst bepaalt de gemeente de lengte van de aan te leggen rioolaansluiting. De lengte wordt bepaald op basis van het aansluitpunt op het gemeentelijk riool.
Kosten

€ 118,00 per strekkende meter aan te leggen rioolaansluiting op openbaar terrein.

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.