Aansluitvergunning riolering

De gemeentelijke riolering bestaat uit verschillende buizen voor de afvoer van gemengd afvalwater, vuilwater, hemelwater en grondwater. Welke leidingen aanwezig zijn, verschilt van straat tot straat. Om te kunnen beoordelen of op de juiste wijze op de gemeentelijke riolering wordt aangesloten, heeft u een aansluitvergunning van de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe woning wilt aansluiten op de gemeentelijke riolering.

Correct aansluiten

Deze vergunning is nodig om ervoor te zorgen dat de aansluiting op de riolering correct gebeurt. Bij het aanvragen van de vergunning controleert de gemeente of uw aanvraag voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in de geldende regels. De aanvraag wordt beoordeeld op verschillende aspecten, zoals technische haalbaarheid, juridische aspecten, milieutechnische overwegingen en economische haalbaarheid om ervoor te zorgen dat alles in orde is.

Eigenaar is verantwoordelijk

Als eigenaar van een gebouw/woning bent u verantwoordelijk voor het aanleggen en het bekostigen van een nieuwe aansluiting op de gemeentelijke riolering of voor het aanpassen van uw bestaande aansluiting op de gemeentelijke riolering. Voor zowel nieuwe als te wijzigen aansluitingen op de gemeentelijke riolering is een aansluitvergunning vereist. Ook voor het maken van een extra aansluiting van een hemelwaterafvoer op de gemeentelijke riolering is een vergunning nodig.

Voor meer informatie over het aanvragen van een vergunning voor de aanleg van een rioolaansluiting kunt u terecht op de pagina Aanvragen aansluitvergunning riolering.