Doet u ook mee? Vlaardingen betrekt inwoners bij Omgevingsvisie

Hoe gaat Vlaardingen er in 2050 uit zien? Pakken we dan vaker het OV in plaats van de auto? Hoe gaan we voor voldoende woningen zorgen? Hoe zorgen we dat er genoeg scholen, huisartsen en supermarkten zijn? Deze en meer vragen liggen op tafel bij het opstellen van de Omgevingsvisie voor de gemeente Vlaardingen. En daar is uw hulp bij nodig!

Wat is een Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een strategisch document dat antwoord geeft op de vraag: hoe willen we dat Vlaardingen eruit ziet over 20 jaar? Daarbij komt van alles aan de orde. Denk aan wonen, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, wegen en fietspaden en cultureel erfgoed. Dat alles komt terecht in één Omgevingsvisie.

QR-code enquĂȘte OmgevingsvisieEn wat vindt ú belangrijk?

De Omgevingsvisie gaat ons allemaal aan. Daarom wil de gemeente graag weten wat ú belangrijk vindt. U kunt op verschillende manieren meepraten. Zo kunt u de digitale enquête invullen via onderstaande link of scan de QR-code. Dit is een vragenlijst die ongeveer 10 minuten van uw tijd vraagt.

Enquête Omgevingsvisie

Kom langs op zaterdag 16 september!

U kunt ook uw mening te geven door onze kraam te bezoeken. Op zaterdag 16 september staan we tussen 9 en 12 uur op de weekmarkt aan het Veerplein. En ’s middags staan we van 13 tot 16 uur op de Stadskaravaan Holy in winkelcentrum De Loper. 

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Alle ideeën worden meegewogen in de Omgevingsvisie. De inbreng van inwoners, de gemeente zelf en organisaties waar de gemeente mee samenwerkt komt uiteindelijk samen in de Omgevingsvisie. Begin 2024 wordt de Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De behandeling door de gemeenteraad kondigt de gemeente aan in onder andere het Gemeentenieuws en deze website. 

Inspraak 

Ook nadat de gemeenteraad de Omgevingsvisie heeft vastgesteld, kunt u er nog wat van vinden. Dat heet inspraak. De Omgevingsvisie is dan te bekijken op internet, en ligt op papier ter inzage bij het gemeentehuis. U kunt dan via een zogenaamde zienswijze aangeven wat u anders wilt zien in de Omgevingsvisie, of zaken ter aanvulling meegeven.   

Wat doen we vervolgens met de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie kunnen inwoners, ondernemers en andere partners van Vlaardingen lezen waar de gemeente voor staat. Het biedt helderheid over welke richting Vlaardingen op wil. . De Omgevingsvisie stuurt op de hoofdopgaven van de gemeente. De gemeente kijkt of initiatieven uit de samenleving passen binnen de kaders van  de Omgevingsvisie. Daarmee draagt de Omgevingsvisie bij aan een snellere en eenduidige besluitvorming

Omgevingsvisie en Omgevingswet

De Omgevingsvisie heeft alles te maken met de Omgevingswet. Deze wet gaat 1 januari 2024 in. De omgevingsvisie is een van de onderdelen van de Omgevingswet. Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk binnen drie jaar nadat de Omgevingswet is ingegaan een Omgevingsvisie vaststellen. In Vlaardingen willen we de Omgevingsvisie begin 2024 vaststellen. 

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. 

Meer weten over de Omgevingswet? 

Kijk voor meer informatie op www.vlaardingen.nl/omgevingswet