Intaketafel ruimtelijke initiatieven

Bij het bouwen van woningen, een nieuw bedrijfspand, transformatie van uw pand of bij bestemmingswijziging is het van belang om in een vroeg stadium in contact te komen met de gemeente. Voor dit soort initiatieven en grote bouwprojecten heeft de gemeente een helder planproces: de intaketafel ruimtelijke initiatieven. Met de intaketafel bieden wij u de mogelijkheid om uw initiatief in een vroeg stadium aan de gemeente voor te leggen.

Wat doet de intaketafel?

De intaketafel is een intern overleg dat bestaat uit een multidisciplinair team van strategisch adviseurs en specialisten in het ruimtelijk en sociaal domein. Uw initiatief wordt beoordeeld op wenselijkheid. Hierbij kijken wij of er in de gemeente behoefte is aan uw initiatief en of uw initiatief past binnen de gemeentelijke beleidsopgaven, het coalitieakkoord en de acht stadsprogramma’s. 

Na de intaketafel

Na de intaketafel krijgt u een eerste beoordeling. Zo weet u in een vroeg stadium of u kunt doorgaan met uw initiatief. Het vervolg kan bestaan uit:

  • u heeft een wenselijk initiatief, eventueel met aandachtspunten voor de verdere uitwerking. U wordt geadviseerd een vergunningsaanvraag in te dienen. 
  • u heeft een wenselijk initiatief. Vanwege de omvang van het bouwproject is begeleiding nodig van meerdere gemeentelijke disciplines. U wordt uitgenodigd voor de omgevingstafel, wij gaan dan met u in gesprek om te komen tot een optimaal en haalbaar plan. Momenteel is de organisatie van de omgevingstafel in voorbereiding.
  • uw initiatief is in het geheel niet wenselijk. U ontvangt een brief met daarin de onderbouwing. 

Waar moet u op letten bij het indienen van uw initiatief?

Om uw initiatief goed en volledig te kunnen beoordelen, levert u de volgende informatie aan: 

  • een schetsplan met een omschrijving van uw initiatief met de gewenste functie, massa, situering, parkeerplaatsen, globale architectonische uitstraling en maatregelen t.a.v. duurzaamheid.
  • een beschrijving van het huidige gebruik van de grond of het gebouw.
  • informatie over de grondpositie: u bent de eigenaar, heeft een intentie van de eigenaar tot aankoop of doet het verzoek namens de eigenaar. 
  • beschrijving van de gevolgen van uw plan voor de omgeving.

Voordat u een schetsplan uitwerkt, vragen wij u kennis te nemen van de gemeentelijke visies, opgaven en het geldende beleid. De belangrijkste zijn de Stadsvisie Vlaardingen 2040, de Woonvisie Vlaardingen 2021 en de Beleidsregel Parkeernorm 2019. Deze zijn te vinden via de zoekbalk bovenaan op de website. 

Initiatief indienen: wegwijzer bouwen en ontwikkelen

Wat voor project of verbouwing wilt u gaan doen

Heeft u nog een andere vraag? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier en vermeld bij uw vraag dat het gaat om ‘intaketafel’.