Wat is een gecertificeerd asbestbedrijf?

Vraag

Wat is een gecertificeerd asbestbedrijf?

Antwoord

Dat is een bedrijf met een procescertificaat. Kijk op www.ascert.nl of het asbestbedrijf van uw keuze dit certificaat heeft.