Bij graafwerkzaamheden ben ik op een archeologische vindplaats gestuit. Wat nu?

Vraag

Bij graafwerkzaamheden ben ik op een archeologische vindplaats gestuit. Wat nu?

Antwoord

Indien u bij graafwerken onverwacht toch op een archeologische vindplaats stuit, dan moet u dit officieel melden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de praktijk kunt u terecht bij de gemeente. De betrokken partijen - Rijk, gemeente, vinder en eigenaar van de grond bepalen dan in goed onderling overleg wat er moet gebeuren. Het principe dat de verstoorder betaald, is hier niet van toepassing.

Gerelateerde producten