Zie ook

  • Vastgestelde bestemmingsplannen

    Kijk op de kaart of in de lijst welk bestemmingsplan voor uw straat of buurt geldt. Een bestemmingsplan wordt toegevoegd zodra het plan definitief is. Een plan wordt verwijderd zodra het plan niet meer geldt.

  • Erfpachtbestemming

    Een pand op erfpachtgrond kent een erfpachtbestemming. Op deze erfpachtbestemming is uw canon gebaseerd. Als het gebruik van het pand op de erfpachtgrond wijzigt, moet ook de erfpachtbestemming gewijzigd worden. Dit heeft dan in veel gevallen een verhoging van de canon tot gevolg.