Zie ook

  • Erfpachtbestemming

    Een pand op erfpachtgrond kent een erfpachtbestemming. Op deze erfpachtbestemming is uw canon gebaseerd. Als het gebruik van het pand op de erfpachtgrond wijzigt, moet ook de erfpachtbestemming gewijzigd worden. Dit heeft dan in veel gevallen een verhoging van de canon tot gevolg.