Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening of bejegening van een medewerker, kunt u een klacht bij de gemeente indienen. De gemeente reageert binnen 6 weken op uw klacht.

Hoe werkt het?

 • Probeert u eerst het probleem uit te praten met de medewerker of leidinggevende van die afdeling. Wanneer dit niet lukt, kunt u formeel een klacht indienen.
 • Het is niet mogelijk een klacht in te dienen wanneer:
  • het voorval langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden
  • als het een besluit betreft waartegen bezwaar kan worden aangetekend.
  • het gaat om beleidsbeslissingen van de gemeente. U kunt uiteraard wel invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid via inspraak en bezwaar en beroep.
 • U dient uw klacht in:
  • digitaal via het klachtenformulier.
  • per brief, u stuurt de brief naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. klachtencoördinator, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen, of u geeft de brief af bij het stadskantoor.
 • U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente onderzoekt uw klacht binnen 6 weken en reageert schriftelijk.

Kosten

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Waar kunt u terecht?

 • Bel voor meer informatie over de klachtenregeling met de klachtencoördinator via (010) 248 4000.
 • Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Voor een onafhankelijk oordeel en voor bemiddeling kunt u terecht bij de gemeentelijke ombudsman.
 • Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht over jeugdhulp of onderwijs? Dan kunt u terecht bij de kinderombudsmanrotterdam.
 • Klachten over losliggende stoeptegels, gaten in de weg of wateroverlast geeft u door aan de Buitenlijn, digitaal of via (010) 248 4000.

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 6 weken ontvangt u schriftelijk antwoord van de gemeente. Wanneer de gemeente meer tijd nodig heeft om de klacht te onderzoeken, krijgt u hierover tijdig bericht.

Uitgelicht