Wijzigen leidinggevende(n) horeca

U moet een melding doen als u een leidinggevende op uw exploitatie- en/of drank- en horecavergunning wilt toevoegen of verwijderen. De aangemelde leidinggevende mag, nadat u de ontvangstbevestiging van uw melding van de gemeente heeft ontvangen, onmiddellijk als leidinggevende actief zijn in uw horecazaak. De ontvangstbevestiging bewaart u bij uw drank- en horecavergunning. Het duurt 8 weken om uw melding te toetsen en te verwerken. Een wijziging kost € 66,05 per vergunning.

Hoe werkt het

De gemeente neemt uw melding in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel. Dit betekent dat uw drank- en horecavergunning uit twee delen bestaat: de vergunning zelf en het aanhangsel (bijlage) met daarop alle in uw horecabedrijf werkzame leidinggevenden.

Hoe werkt het?

 • De exploitant van de onderneming moet het meldingsformulier wijzigen leidinggevende (pdf, 42kB) volledig invullen, ondertekenen en opsturen.
 • Voeg de volgende bijlagen toe aan het meldingsformulier:
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • Een ingevuld formulier 'Verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting' (pdf, 41kB);
  • Een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst;
  • Als de melding ook het bijschrijven op de drank- en horecavergunning betreft: een Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Na de ontvangst van uw meldingsformulier krijgt u een ontvangstbevestiging overhandigd of toegestuurd. Zodra u deze heeft ontvangen, mag de leidinggevende in uw onderneming als leidinggevende optreden.

U kunt de formulieren inleveren bij de gemeente. Dit kan via:

Let op:

 • U kunt tijdens de behandeling van uw melding geen nieuwe leidinggevende(n) melden. Dit kan weer nadat uw lopende melding is afgehandeld.
 • Als het bijschrijven van de leidinggevende op uw vergunning(en) geweigerd wordt, mag deze persoon niet meer als leidinggevende in uw onderneming optreden.
 • Het structureel melden van leidinggevenden die niet voldoen aan de gestelde eisen kan gevolgen hebben voor het verstrekken van nieuwe vergunningen.

Kosten

€ 66,05 per vergunning.

Waar kunt u terecht?

U kunt vragen stellen of contact opnemen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of via (010) 248 4000. U kunt terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak.

Hoe lang duurt het?

 • 8 weken

Uitgelicht