Voorlopige exploitatievergunning horeca

Als u een horecabedrijf start en u heeft al een exploitatievergunning aangevraagd, kunt u een voorlopige exploitatievergunning aanvragen om snel open te kunnen. Het verlenen van de voorlopige vergunning duurt maximaal 5 werkdagen.

Hoe werkt het?

 • De voorlopige vergunning is geldig tot het moment dat de gemeente beslist op de aanvraag voor de reguliere vergunning. De voorlopige vergunning vervalt zodra een besluit is genomen op de aanvraag van de exploitatievergunning.
 • U heeft al een aanvraag voor een exploitatievergunning (inclusief vereiste documenten) ingediend of stuurt deze gelijktijdig op.

Aanvraag

Vul het aanvraagformulier volledig in en lever het formulier in bij de gemeente, inclusief alle daarbij horende documenten. Dit kan via:

Let op:

 • U kunt alleen een voorlopige exploitatievergunning aanvragen als u een bestaand horecabedrijf overneemt dat in dezelfde of lichtere exploitatiecategorie valt.
 • Een voorlopige vergunning wordt niet verstrekt:
  • bij overlastklachten van de huidige horeca-inrichting;
  • als tegen de aanvrager of de horeca-inrichting een bestuurlijke maatregel van kracht is, of een voornemen tot het nemen van een bestuurlijke maatregel;
  • als over de bestaande exploitatie bestuurlijke procedures (waaronder een BIBOB-procedure op bestaande exploitatie en/of aanvrager of beheerder) lopen.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een voorlopige exploitatievergunning zijn: € 117,05

Waar kunt u terecht?

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Ook kunt contact opnemen via telefoonnummer (010) 248 4000.

Hoe lang duurt het?

 • 5 werkdagen

Uitgelicht