Drank- en horecavergunning (niet-commercieel)

Voor het schenken van alcohol is een vergunning verplicht. Een niet-commerciële drank- en horecavergunning is voor bijvoorbeeld een sportkantine of buurthuis. De behandeling van een aanvraag duurt maximaal 6 maanden en kost € 253,90.

Hoe werkt het

Een niet-commerciële horecavergunning is voor bijvoorbeeld een sportkantine, buurthuis of scoutinggroep, als de horeca ondergeschikt is aan de hoofddoelstellingen van de instelling. De hoofddoelstellingen moeten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard zijn.

Hoe werkt het?

 • Voor het schenken van alcohol in horecagelegenheden is een vergunning verplicht.
 • Een drank- en horecavergunning is geldig voor onbepaalde tijd.
 • De gemeente toetst de aanvraag aan het Besluit Eisen inrichting Drank- en Horecawet waarin staat dat de inrichting: 
  • een oppervlakte van minimaal 35 m2 moet hebben.
  • een hoogte van ten minste 2,40 meter vanaf de vloer moet hebben.
  • voorzien moet zijn van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande, goed werkende, mechanische ventilatie met een bepaalde vastgestelde luchtverversingscapaciteit.
  • voorzien moet  zijn van elektriciteit, een voorziening voor drinkwater en een telefoon.
  • ten minste twee van elkaar gescheiden toiletgelegenheden heeft. Een toiletgelegenheid bestaat uit één of meer toiletruimten en één of meer voorzieningen om de handen te wassen. Deze toiletten mogen niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de plek waar de alcoholhoudende drank aan de gasten wordt verstrekt en waar deze wordt gedronken.

Aanvraag

Vul het aanvraagformulier volledig in en lever het formulier in bij de gemeente. Dit kan via:

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 253,90

Waar kunt u terecht?

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier. U kunt ook contact opnemen via (010) 248 4000.

Hoe lang duurt het?

 • Maximaal 6 maanden