Deregulering

Minder regels en meer service voor Vlaardingse horeca.

Gemeente Vlaardingen wil de regels voor horeca en evenementen verminderen en werkt aan een aantrekkelijke binnenstad. Samen met Vlaardingse horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Vlaardingen is in de laatste jaren gekeken op welke vlakken winst viel te behalen.

Proef verlenging openingstijden

Op basis van deze proef mogen cafés in het horecaconcentratiegebied op vrijdag en zaterdag geopend zijn tot 04.00 uur en mogen de partycentra en nachtzaken geopend zijn tot 06.00 uur. Ook aangewezen zaken die tegen de rand van het horecaconcentratiegebied liggen mogen deelnemen aan de proef.

Voorlopige exploitatievergunning horeca

De voorlopige exploitatievergunning maakt het mogelijk om, in afwachting van een reguliere vergunning, alvast van start te gaan. Dit kan alleen als op die locatie al een zelfde soort horeca zat. Na een quick scan wordt binnen vijf werkdagen een voorlopige vergunning gegeven en wordt het schenken van alcohol gedoogd. Voorwaarde is wel dat er al een volledige aanvraag voor een definitieve exploitatievergunning is ingediend. Een terrasvergunning is inbegrepen bij de exploitatievergunning.

Versoepelen regelgeving incidentele festiviteit

De melding van de incidentele festiviteit, eventueel in combinatie met de melding om langer open te zijn (verlaatje) kan nu tot 23.00 uur op dezelfde dag. De mogelijkheid om af te wijken van de geluidsnormen is uitgebreid van 24.00 uur naar 02.00 uur. Daarnaast is de beperking komen te vervallen dat zo’n melding slechts één keer per maand kan. Een horecaondernemer kan zelf kiezen hoe het totaal van tien meldingen over het jaar verdeeld wordt.

Vrijheid in keuze terrasmeubilair

Horecaondernemers mogen voortaan zelf de soort, het materiaal en de kleur van hun terrasmeubilair kiezen. Bekijk de terrasregels.

Geen leges meer

De leges voor het aanvragen van een evenementenvergunning en het in behandeling nemen van een kennisgeving incidentele festiviteit zijn vervallen.

Uitgelicht