Evenementenvergunning

Als u een evenement wilt organiseren zoals een braderie, kermis, optocht, concert, buurt- of straatfeest dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. De duur van de aanvraag is afhankelijk van de grote van het evenement en ligt tussen de 5 werkdagen en 12 weken. Elke eerste dinsdag van de maand is er een inloopspreekuur van 13.00 tot 16.00 uur bij de balie op het stadskantoor van ons team bijzondere wetten. Wij adviseren u graag bij uw aanvraag.

Hoe werkt het?

Welke vergunning heb ik nodig?

Vul de vragenlijst in om te weten welke type vergunning u voor uw evenement moet aanvragen.

Melding (0)

Voor een klein evenement waar onderstaande regels voor gelden hoeft geen vergunning aangevraagd te worden maar een melding gedaan:

 • Er wordt geen alcohol geschonken tegen betaling
 • Er zijn minder van 250 personen aanwezig
 • Objecten die geplaatst worden zijn kleiner dan 25m2
 • Er wordt geen springkussen geplaatst
 • Er worden geen wegen afgesloten
 • Het evenement en de muziek duurt tot max 22.00 uur

Wat heb ik nodig voor het aanvragen van een evenementenvergunning?

Basis documenten voor een klein evenement (A)

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Evenementen’.
 • Nauwkeurige en duidelijke ingetekende plattegrond waarop alle elementen (bijvoorbeeld tent, podium, kraam, af te zetten straat) staan aangegeven, voorzien van afmetingen

Basis documenten voor een groot evenement (B/C)

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Evenementen’.
 • Nauwkeurige en duidelijke ingetekende plattegrond waarop alle elementen (bijvoorbeeld tent, podium, kraam, af te zetten straat) staan aangegeven, voorzien van afmetingen.
 • Rastertekening van het  evenemententerrein/ - gebied
 • Overalltekening van het evenemententerrein/ -gebied
 • Veiligheidsplan inclusief Beveiligingsplan
 • Medisch plan
 • Mobiliteitsplan
 • Programma
 • Draaiboek
 • Bewonersbrief

Locatieprofielen

Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op verschillende locaties. Voor enkele van deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld. Hierin vindt u de kenmerken van de locaties zodat u snel kunt zien of de locatie geschikt is voor uw evenement.

Voor het indienen van een aanvraag dient u het volgende compleet te hebben:

 • Een aanvraagformulier met een handtekening van de aanvrager
 • Ingevulde benodigde basisdocumenten

Zie checklist voor het totaal overzicht aan benodigde documenten

Hulp bij het indienen van een aanvraag

Of u nu een festival wilt organiseren of een buurtbarbecue, u bent welkom op het inloopspreekuur!

De gemeente Vlaardingen heeft  iedere maand een inloopspreekuur voor horecaondernemers en evenementenorganisatoren als extra service bij het aanvragen van vergunningen. Tijdens het spreekuur helpt de gemeente bij het aanvraag- en vergunningsproces. U bent iedere eerste dinsdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur welkom bij de balie op het stadskantoor met al uw vragen, voor hulp bij het invullen van formulieren en het inleveren en controleren van stukken. Wij helpen u graag!

Als u wilt kunt u ook een afspraak maken om uw aanvraag vooraf te bespreken. Vul hier uw gegevens in, dan nemen we contact met u op.

Indienen van mijn aanvraag

Uw aanvraag kunt u mailen naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl.

Hoe lang duurt mijn aanvraag?

De gemeente bepaalt definitief het type evenement (0-, A-, B-, of C-evenement) en stuurt u een ontvangstbevestiging van de aanvraag. Daarna neemt de gemeente de aanvraag in behandeling. Onderstaand vindt u de doorlooptijden

 • Een melding (0 evenement) : 5 werkdagen
 • Een kleine evenement (A evenement): 6 weken
 • Een groot evenement (B of C evenement): 12 weken

Let op:

 • Deze termijnen gelden bij het indienen van complete aanvragen.
 • De vergunning wordt 2 weken voor het evenement wel of niet verstrekt.

Weigering van een aanvraag

Bij het onvolledig aanleveren van een aanvraag en de daarbij behorende basisdocumentatie wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

De burgemeester weigert onder andere de vergunning als:

 • Openbare orde en veiligheid in gevaar komt
 • U het voorkomen of beperken van overlast niet voldoende kan aantonen
 • De verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen in gevaar komen
 • De zedelijkheid of gezondheid in gevaar komt

Hoe verloopt mijn aanvraag?

De gemeente neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Hier wordt daarna advies gevraagd bij verschillende advies partners zoals de brandweer en de politie.

de gemeente kan uw aanvraag publiceren als bekendmaking. Deze kunt u dan inzien op www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden krijgen dan de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Dit kan invloed hebben op uw vergunning.

Wanneer alle adviezen en reacties op de zienswijze binnen zijn wordt er een besluit genomen over het verlenen van de vergunning.

Kosten

Er zijn geen kosten aan de aanvraag van een evenementenvergunning verbonden. Wel aan de ontheffing tijdelijk schenken alcohol ( is altijd i.c.m. evenementenvergunning  €40,05).

Waar kunt u terecht?

Voor meer informatie over een evenementenvergunning kunt u een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier. U kunt ook bellen naar: (010) 248 4000.

Uitgelicht