Collectieve festiviteit

Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden. De collectieve festiviteiten zijn toegestaan tot uiterlijk 02.00 uur. Naast de collectieve festiviteiten kan een horecabedrijf maximaal 10 incidentele festiviteiten houden.

Hoe werkt het

In 2019 gelden de volgende collectieve ontheffing sluitingstijd (verlaatjes) en festiviteiten:

Koningsnacht, vrijdag 26 april
Koningsdag, zaterdag 27 april
Haring- en bierfeest, vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni
Zomerterras, zaterdag 17, 24 en 31 augustus
Tweede Kerstdag, donderdag 26 december
Oudjaarsavond, dinsdag 31 december

Tijdens een collectieve festiviteit is (live) muziek toegestaan tot 02.00 uur. Op de genoemde data mag de horeca tot 05.00 uur open blijven. Nachtzaken mogen op deze dagen open zijn vanaf 07.00 uur 's ochtends.

Hoe werkt het?

  • Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) stelt voorschriften waaraan inrichtingen die onder de Wet milieubeheer vallen, waaronder horecabedrijven, moeten voldoen. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen burgemeester en wethouders per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijzen waarop ten behoeve van collectieve festiviteiten de geluidnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet gelden.
  • Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden. Hierbij moet worden gedacht aan Koningsnacht en oudejaarsavond. De collectieve festiviteiten zijn toegestaan tot uiterlijk 02.00 uur.
  • Naast de collectieve festiviteiten kan een horecabedrijf maximaal 10 incidentele festiviteiten houden.

Waar kunt u terecht?

Stel uw vraag via het contactformulier op www.vlaardingen.nl/contactformulier of via telefoonnummer (010) 248 4000.

 

Uitgelicht