Uitgebrachte adviezen

  • 12 april 2016 - Advies samenwerking Waterweg-gemeenten in de MRDH – van profileren naar profiteren

    Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen van 24 november 2015 heeft de Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV) op 12 april 2016 het advies over de samenwerking met de Waterweg-gemeenten uitgebracht. De EAV plaatst dit advies in relatie tot de ontwikkelingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

    Meer informatie

  • 7 juni 2017 – Advies de binnenstad als attractie

    Het advies - De binnenstad als attractie - is een vervolg op het eerdere advies van deze raad van - Van profileren naar profiteren - over de samenwerking tussen de drie Waterweg-gemeenten. In de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zijn Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gezamenlijk met 170.000 inwoners de derde stad in de regio. Samen optrekken om de economie te versterken, kan dus het verschil maken. Werken aan een attractieve binnenstad is daarbij essentieel.

    Meer informatie

Uitgelicht