Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van de Economische Adviesraad voor de gemeente Vlaardingen volgens de huidige leden:

Bert van Meggelen 

Ik wil binnen de EAV de stem van kunst en cultuur laten horen, de betekenis van cultuur articuleren in de economische context die de EAV biedt. Economie is niet iets zelfstandigs, maar maakt integraal en onlosmakelijk deel uit van de maatschappij en de gemeenschap. De meerwaarde van de EAV neemt naar mijn idee dan ook toe, naarmate de vrijheid van denken toeneemt, de onverwachtheid van interventies groot is, de adviezen prikkelen, omdat ze niet vanzelfsprekend zijn, maar wel uitdrukkelijk spreken.”

Chris Oerlemans 

“Wanneer ondernemers bij elkaar kruipen, ontstaan er vaak goede ideeën die pas gerealiseerd kunnen worden als deze kansen samen worden opgepakt. Als voorzitter van de IKV sta ik direct en indirect in contact met de Vlaardingse ondernemers. De inzichten die dat geeft, bied ik graag aan binnen de Economische Adviesraad Vlaardingen en daarmee aan deze mooie stad.”

Henk de Bruijn

“De EAV is een gratis denk- en doetank voor het college van de gemeente Vlaardingen. Ik wil daarvan graag deel uitmaken om mee te denken en mee te doen, zodat Vlaardingen de ideale woon- en werk – en recreatieplaats kan zijn.”

Leo Roobol

“De EAV-leden delen een breed spectrum van kennis en ervaring en beschikken over een relatienetwerk dat bij de verdere economische ontwikkeling van de stad een belangrijke rol kan spelen. Als betrokken Vlaardinger wil ik mijn knowhow en ervaring graag inzetten voor een goede en gezonde toekomst van de stad.

Mark Janssen

“De EAV kan door haar samenstelling vanuit verschillende invalshoeken het college (en dus de stad) adviseren bij (toekomstige) keuzes over economische en soms ook maatschappelijke ontwikkelingen. De raad kan ook enthousiasmeren, wijzen op relevante nieuwe ontwikkelingen en waar mogelijk haar netwerken benutten ten behoeve van de stad, haar inwoners en bezoekers. Vlaardingen als mooie stad om in te leven, wonen, werken en recreëren vind ik belangrijk voor de toekomst. Als groot bedrijf of grote organisatie heb je een verantwoordelijkheid voor die toekomst. Een florerende stad is omgekeerd ook van belang voor de toekomst van een bedrijf of organisatie. Zo zijn voor een zorginstelling goede medewerkers essentieel. Als ze bovendien in een prettige stad kunnen wonen vlakbij hun werkplek, snijdt het mes naar mijn idee aan twee kanten.”

Martin van Gogh

“De EAV geeft gevraagde en ongevraagde adviezen van ondernemende Vlaardingers aan het college en is een klankbord voor burgemeester en wethouders. Mijn maatschappelijke en economische betrokkenheid zijn redenen om deel te nemen aan de EAV. Daarnaast wil ik mijn ervaring inzetten om Vlaardingen verder te helpen.”

Martijn van der Steen

“De EAV is er voor de gemeente. Dat is voor mij iets anders dan “het college”. De EAV adviseert het college, maar is van én voor de gemeenschap. De EAV is dienstbaar aan de gemeenschap, we adviseren over wat wij denken dat nodig is om Vlaardingen verder te helpen in een snel veranderende wereld. Dat doet het college zelf natuurlijk ook, maar wij kunnen vanuit een ander, eigen perspectief kijken naar de uitdagingen die er liggen. Meer vanuit lange termijn, ‘fris’, niet vanuit wat er al is, maar wat er zou kunnen, of moeten komen. Leden van de EAV brengen daarnaast allemaal hun eigen expertise, netwerk, ervaring en voorbeelden uit andere contexten mee. Ik zie er naar uit om vanuit de EAV - de plaats waar ik ben opgegroeid, waar mijn familie met veel plezier woont, en waar ik zelf nog graag kom - voor deze en volgende generaties het fijn en goed te houden.”

Uitgelicht