Mark Janssen

drs. Mark Janssen (1967) is sinds 2014 lid van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hiervoor bekleedde hij diverse functies. Zo was hij voorzitter van de raad van bestuur van de Zonnehuisgroep in Vlaardingen, lid en voorzitter van het landelijk bestuur van de Zonnehuisgroep, Omring (Ouderenzorg, revalidatie, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg in Noord Holland), partner MEDE Groep (organisatieadvies, training en interim management), marketing & finance controller Corporate Banking Group Bank Mees & Hope en business analist bij Krekel van der Woerd Wouterse consultants.

Mark JanssenOverige nevenfuncties

  • lid van het bestuur Vrienden Vlietland Ziekenhuis
  • lid van bestuur Stichting Samenwerkende Rotterdamse Ziekenhuizen
  • lid van De Rotterdamse Zorg
  • lid Raad van Toezicht Mediant (GGZ te Enschede)

Mark Janssen woont in Capelle aan den IJssel, maar heeft een hechte relatie met Vlaardingen:
“Toen ik in 2009 voor de Zonnehuisgroep ging werken, leerde ik Vlaardingen en de regio Waterweg-Noord pas echt kennen. De Zonnehuisgroep biedt veel zorg aan mensen in de regio en is een grote werkgever. Zodoende raakte ik meer en meer betrokken bij Vlaardingen en haar ontwikkelingen. Deze betrokkenheid heb ik voortgezet in mijn huidige functie, omdat het Franciscus Gasthuis & Vlietland een soortgelijke functie vervult in de regio, dus ook in Vlaardingen.”

Toegevoegde waarde

“De EAV kan door haar samenstelling vanuit verschillende invalshoeken het college (en dus de stad) adviseren bij (toekomstige) keuzes over economische en soms ook maatschappelijke ontwikkelingen. De raad kan ook enthousiasmeren, wijzen op relevante nieuwe ontwikkelingen en waar mogelijk haar netwerken benutten ten behoeve van de stad, haar inwoners en bezoekers.
Vlaardingen als mooie stad om in te leven, wonen, werken en recreëren vind ik belangrijk voor de toekomst. Als groot bedrijf of grote organisatie heb je een verantwoordelijkheid voor die toekomst. Een florerende stad is omgekeerd ook van belang voor de toekomst van een bedrijf of organisatie. Zo zijn voor een zorginstelling goede medewerkers essentieel. Als ze bovendien in een prettige stad kunnen wonen vlakbij hun werkplek, snijdt het mes naar mijn idee aan twee kanten.”

Uitgelicht