Archeologie bij (ver)bouwprojecten

Wilt u (ver)bouwen of aanlegwerken uitvoeren? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Voor sommige projecten moet u een bestemmingsplanprocedure starten. Vergeet in beide gevallen niet te controleren of u een archeologieplicht heeft.

Hoe werkt het?

Omgevingsvergunning

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, ziet u in het bestemmingsplan of u ook archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Archeologische waarden zijn in het bestemmingsplan aangegeven met kruisjes. Criteria en vrijstellingen van archeologisch onderzoek staan in de toelichting en de regels bij het bestemmingsplan.

Aanpassing bestemmingsplan

Als uw project een wijziging van bestemming van uw terrein vergt, doorloopt u een bestemmingsplanprocedure. In de ruimtelijke onderbouwing dient u een archeologische paragraaf op te nemen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht op bij de afdeling Archeologie van de gemeente Vlaardingen. Maak altijd een afspraak. Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen via (010) 248 4000.