Bouwen en verbouwen

 • Omgevingsvergunning

  Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft, de vergunning aanvragen en de voortgang van uw aanvraag volgen. Een reguliere procedure duurt maximaal 8 weken, een uitgebreide procedure maximaal 26 weken. De kosten zijn afhankelijk van de activiteit die u wilt uitvoeren.

  Meer informatie

 • Archeologie bij (ver)bouwprojecten

  Wilt u (ver)bouwen of aanlegwerken uitvoeren? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Voor sommige projecten moet u een bestemmingsplanprocedure starten. Vergeet in beide gevallen niet te controleren of u een archeologieplicht heeft.

  Meer informatie

 • Bouwmaterialen, containers plaatsen

  Voor het plaatsen van bouwmaterialen op de openbare weg moet u uiterlijk 5 werkdagen van te voren melding doen bij de gemeente via het digitale meldingsformulier. Bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld containers, portacabins en steigers. Als u een melding doet, dan betekent dat dat u op de hoogte bent van de voorwaarden. Het duurt maximaal 3 werkdagen voordat uw aanvraag is beoordeeld. Kosten: precariokosten: € 11,10 per week. Verwijderen van een container: €145,20 inclusief BTW. Het inrichten van bouwplaatsen: € 194,30 per maand.

  Meer informatie

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. U kunt informatie over de BAG en het gebruik ervan vinden op de website van het Kadaster.

  Meer informatie

 • Bouw en verbouw, welstandscommissie

  Meer informatie

 • Kadastrale informatie

  Wilt u iets weten over het eigendom van onroerend goed? Dan kunt u terecht bij het Kadaster (klantenservice (088) 183 2200) of op de website van het Kadaster. De gemeente heeft voor het eigen grondgebied een kopiearchief van de gegevens over eigendommen. Deze kunt u opvragen via het contactformulier of telefonisch, (010) 248 4000. Aan deze werkzaamheden zijn kosten verbonden. Het duurt maximaal 10 werkdagen voordat een aanvraag is verwerkt.

  Meer informatie

 • Bouwgrond, uitgifte (vrije kavels)

  De gemeente heeft kavels bouwgrond in haar bezit die worden uitgegeven aan gegadigden die hierop een vrijstaande woning willen bouwen. Wat de kosten en stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn verschilt per locatie. Meestal is de vraag groot en dat betekent dat een kavel bij loting of aan de eerste gegadigde(n) wordt toegewezen.

  Meer informatie

 • Bouwtekeningen

  Ondernemers die een bouwtekening zoeken van het pand dat ze willen verbouwen, kunnen dit aanvragen via het Stadsarchief.

  Meer informatie

Uitgelicht