Milieu, vergunning of melding bedrijf

Wanneer u een bedrijf start of een bestaand bedrijf verandert, krijgt u in veel gevallen te maken met milieuvoorschriften. De gemeente Vlaardingen heeft milieutaken uitbesteed aan DCMR Milieudienst Rijnmond. Om te beoordelen of een milieuvergunning nodig is of een melding kunt u de website van de DCMR raadplegen.

Hoe werkt het

De DCMR toetst niet of uw bedrijf in het bestemmingsplan past. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via (010) 248 4000. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Uitgelicht