Bedrijfsafvalinzameling

Als bedrijf moet u uw bedrijfsafval of bedrijfsafvalstoffen scheiden en gescheiden afvoeren. U kunt dit zelf doen. Of dit laten doen door een erkende, particuliere inzamelaar of afvalverwerker.

Als bedrijf bent u verantwoordelijk voor de inzameling van uw bedrijfsafval. Gemeenten zijn, in tegenstelling tot bij huishoudelijk afval, niet verplicht om uw bedrijfsafval op te halen. U moet bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen dus zelf scheiden en gescheiden afvoeren of dit laten doen.

Voor de inzameling van uw bedrijfsafval kunt u een contract afsluiten met uw gemeente. Of u doet dit met een erkende, particuliere inzamelaar. Erkende inzamelaars vindt u op de zogeheten VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers. Meer informatie vindt u op de website van de rijkoverheid.

Uitgelicht