Afval en milieu

 • Bedrijfsafvalinzameling

  Als bedrijf moet u uw bedrijfsafval of bedrijfsafvalstoffen scheiden en gescheiden afvoeren. U kunt dit zelf doen. Of dit laten doen door een erkende, particuliere inzamelaar of afvalverwerker.

  Meer informatie

 • De Buitenlijn (melding openbare ruimte)

  Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Maak een melding via de Buitenlijn! Spoedeisende meldingen worden binnen 24 uur opgelost. Overige meldingen worden binnen maximaal 4 werkdagen opgelost.

  Meer informatie

 • Brandpreventie, gebruiksvergunning voor gebouwen en inrichtingen

  Als eigenaar of beheerder van een gebouw moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u alleen een melding doen voor brandveilig gebruik. U betaalt hier eenmaal legeskosten voor. De behandeltermijn van een melding is 4 weken en voor een vergunning maximaal 26 weken.

  Meer informatie

Overige informatie

Uitgelicht