Privacy

De gemeente Vlaardingen respecteert de privacy van de bezoekers van de website. De gemeente draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. In die gevallen worden uw gegevens verwerkt om uw identiteit als aanvrager van het product vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen.

Beveiliging en 'cookies'

De gemeente maakt gebruik van beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Op de website wordt gebruik gemaakt van tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies). Deze worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de website.

Statistieken

Verder houden wij algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het gedrag van bezoekers van de Internetbalie. Hiermee kan de gemeente Vlaardingen haar dienstverlening verder optimaliseren.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of vragen over het privacystatement voor de website kunt u deze stellen via het contactformulier of telefonisch via (010) 248 4000.
 
De gemeente Vlaardingen kan haar privacystatement wijzigen. De laatste versie is altijd hier te vinden.

Uitgelicht