Colofon

Inhoud en redactie

Deze internetsite wordt redactioneel onderhouden door de gemeente Vlaardingen. Het streven is deze website zo volledig, correct en actueel mogelijk te houden. De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de Gemeente Vlaardingen, tenzij anders vermeld. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan (inclusief foto's) komen uitsluitend toe aan de Gemeente Vlaardingen of haar toeleveranciers.
 
Heeft u suggesties ter verbetering van onze website, laat ons dat dan weten via het contactformulier op www.vlaardingen.nl/contactformulier.
 
Het is derden toegestaan teksten te verveelvoudigen, mits daarbij een bronvermelding wordt opgenomen c.q. intact wordt gelaten.
 
Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door de Gemeente Vlaardingen onderhouden. De Gemeente Vlaardingen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

Fotografie

Het copyright van de foto's op deze website berust bij de gemeente Vlaardingen, tenzij anders vermeld.

Uitgelicht