Wmo Adviesraad

De Wmo Adviesraad Vlaardingen adviseert het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen. De Wmo Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over beleidsonderwerpen rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Deze wet is bedoeld om mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Gemeenten dienen daartoe inspanningen te verrichten binnen negen prestatievelden, die onder meer betrekking hebben op de leefbaarheid in wijk en buurt, ondersteuning van jongeren en hun ouders bij opvoedaspecten, vrijwilligerswerk, mantelzorg, voorzieningen voor mensen met beperkingen, aanpak van huiselijk geweld, dak- en thuisloosheid en verslavingsproblematiek.

De Wmo Adviesraad biedt Vlaardingers de kans om mee te praten, mee te denken en invloed uit te oefenen op keuzes die het gemeentebestuur maakt rond dergelijke maatschappelijke onderwerpen. Sinds de oprichting in juni 2008 heeft de Wmo Adviesraad Vlaardingen diverse adviezen uitgebracht. Deze adviezen zijn van invloed op het gemeentelijk beleid rond onder meer: lokale volksgezondheid, senioren, omgang met huiselijk geweld, verslaving en dak-/thuisloosheid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de WMO Adviesraad, http://wmoadviesraad-vlaardingen.nl.

Uitgelicht