Meedenken of meepraten?

Wilt u meepraten of denken over keuzes die het gemeentebestuur maakt rondom zorg en ondersteuning? Neem contact op met de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen. De Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over beleidsonderwerpen rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Ook kunnen cliënten deelnemen met `Meedoen met ROGplus’. ROGplus verzorgt de uitvoering van de Wmo maatwerkvoorzieningen voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.  ‘Meedoen met ROGplus’ is een actieve vertegenwoordiging van ongeveer 300 cliënten die meepraten over de uitvoering van de Wmo-voorzieningen. Kijk voor meer informatie op www.rogplus.nl.

Uitgelicht