Ik heb een brief ontvangen over een onderzoek naar WMO voorzieningen

De gemeente Vlaardingen doet jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid die inwoners ervaren over de voorziening die zij krijgen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heeft u gebruik gemaakt van Wmo-voorzieningen, dan kunt u via het Kenniscentrum MVS per brief gevraagd worden om deel te nemen aan dit onderzoek. Met de resultaten wil de gemeente waar mogelijk de zorg en ondersteuning verbeteren.

Uitgelicht