Betaal ik een eigen bijdrage voor hulpmiddelen?

Betaal ik een eigen bijdrage voor hulpmiddelen?

Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Wie in 2018 geen eigen bijdrage betaalde, hoeft dat in 2019 ook niet te doen. Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd betalen geen eigen bijdrage. ROGplus geeft de voorzieningen die u afneemt door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Van het CAK ontvangt u de facturen. Wilt u weten voor welke voorziening u een eigen bijdrage moet betalen? Kijk dan op www.rogplus.nl. Voor vragen over de factuur kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) via www.hetcak.nl.

Uitgelicht