Hulpmiddelen en voorzieningen

Lukt het niet (meer) om alles zelf te doen in uw dagelijkse leven? Mogelijk komt u in aanmerking voor ondersteuning, zoals een rolstoel of huishoudelijke hulp.

Lukt het niet (meer) om alles zelf te doen in uw dagelijkse leven? Door bijvoorbeeld ziekte of een beperking? Dan verwacht de overheid dat u eerst ‘op eigen kracht’ probeert een oplossing te vinden. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw kunt bijvoorbeeld zelf een hulpmiddel kopen of eenvoudige aanpassingen in huis (laten) doen, zoals het aanbrengen van een hoog toilet. Of een familielid of kennis vragen te helpen in het huishouden, of met het bijhouden van de administratie. Zo kunt u langer thuis blijven wonen.

Lukt niet alles meer op eigen kracht? En is er ook geen familielid of kennis die u kan helpen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning. Bij de wijkteams Vlaardingen zijn Wmo- consulenten werkzaam die u graag helpen. Daarnaast zijn er regelingen om u en uw mantelzorger te ontlasten. Voor de meeste voorzieningen betaalt u een bijdrage in de kosten.

Hoe werkt het aanvragen van hulpmiddelen?

Mogelijk kunt u met behulp van ondersteuning of een (maatwerk)voorziening langer zelfstandig thuis blijven wonen. De wijkteams Vlaardingen hebben hierover afstemming met ROGplus. ROGplus is de organisatie voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die maatwerkvoorzieningen regelt en indicaties verzorgt voor bijvoorbeeld individuele begeleiding thuis of dagbesteding in een zorginstelling. In gesprek met u bekijkt een deskundige Wmo-consulent welke ondersteuning het best aansluit op uw hulpvraag. Daarbij bespreekt u ook samen wat u zelf kunt, of kunt regelen met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers.

Welke voorzieningen zijn er?

In Vlaardingen zijn er diverse voorzieningen of hulpmiddelen om u te ondersteunen, zoals:

 • Aanpassingen in huis
  Wilt u lang zelfstandig blijven wonen, maar zijn daarvoor aanpassingen nodig in of rondom uw huis? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een aanpassing of een woonvoorziening. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.
 • Dagbesteding
  Lukt het niet om de dag zelfstandig door te brengen? En is er geen familielid of kennis die u kan helpen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor dagbesteding. Zo blijft u actief en onder de mensen. Dagbesteding is ook bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.
 • Beschermd wonen
  Lukt het door psychiatrische problemen (tijdelijk) niet om zelfstandig te wonen? En kunnen familieleden en vrienden niet helpen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.
 • Huishoudelijke hulp
  Lukt het door ziekte, een beperking of ouderdom niet om zelf het huishouden te doen? En is er geen familielid of kennis die u kan helpen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.
 • Rolvoorzieningen
  Kunt u door ziekte of een beperking niet of moeilijk lopen? En helpt een rollator niet of onvoldoende? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een rolvoorziening. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.
 • Logeren
  Wilt u tijdelijk ergens anders verblijven om uw mantelzorger te ontlasten? En kunt u niet bij familie of kennissen terecht? Dan komt u mogelijk in aanmerking om in een zorginstelling te logeren. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.
 • Individuele begeleiding
  Heeft u moeite met uw dagelijkse bezigheden? En kunnen familieleden of kennissen onvoldoende helpen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor sociale en persoonlijke begeleiding. Deze begeleiding is bedoeld voor inwoners met een psychische stoornis, psychosociaal probleem of verstandelijke beperking. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.
 • Vervoer
  Kunt u door ziekte of een beperking niet met het openbaar vervoer reizen? En is er geen familielid of kennis die u kan brengen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Zodat u toch naar uw afspraak kunt. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.
  Mogelijk is Argos Mobiel ook interessant voor u? Met deze unieke lokale vervoerservice heeft u altijd vervoer binnen handbereik. Voor even naar de markt, koffie drinken of een bezoekje aan een kennis. Argos Mobiel is een vrijwilligersinitiatief, dat mede dankzij een subsidie van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen mogelijk is. Alle Vlaardingers kunnen voor korte ritjes tegen een geringe vergoeding binnen de eigen gemeente terecht bij Argos Mobiel, inclusief het Vlietlandziekenhuis in Schiedam vanuit Vlaardingen. Kijk voor meer informatie op www.argoszorggroep.nl.
 • Maatwerkvoorzieningen voor kinderen
  Is uw kind chronisch ziek, of heeft uw kind een beperking? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Wmo-maatwerkvoorziening. Afhankelijk van de situatie kan een voorziening bijvoorbeeld bestaan uit een aangepaste buggy of fiets, rolvoorziening zoals een (sport)rolstoel, een douchestoel of tillift of vervoersvoorziening. Kijk voor ondersteuning zoals begeleiding of dagbesteding op de pagina Jeugdhulp.