Dak- en thuisloos

De gemeente biedt nachtopvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Deze maatschappelijke opvang vindt plaats in 'De Elementen' in Vlaardingen.

Nachtopvang bij De Elementen betekent een warme, veilige slaapplaats voor de nacht. Maar ook een maaltijd, gelegenheid om te douchen, kleding te laten wassen en een ontbijt. Er is plaats voor 30 mensen.

Voor wie?

De nachtopvang is in eerste instantie bedoeld voor mensen uit de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam die, om welke reden dan ook, dak- of thuisloos zijn.

Doorgaans verblijft iemand maximaal 4 maanden in de nachtopvang. Eventueel kan de opvang met 2 maanden worden verlengd. Mensen die in de nachtopvang verblijven, worden verplicht gestimuleerd de regie over hun leven terug te pakken. De gemeente heeft Stichting Onder Een Dak de opdracht gegeven om hen verschillende mogelijkheden van hulp en begeleiding te bieden.

pui van de Elementen

Winterregeling

Tijdens de winterregeling kan iedere dak- of thuisloze in De Elementen verblijven. Wanneer de winterregeling van kracht is, zijn er 10 extra slaapplaatsen beschikbaar. Toewijzing van die slaapplaatsen gaat op volgorde van binnenkomst.

Welke documenten meenemen?

Denk aan identiteitsbewijs.

Aanmelden en kosten

De aanmelding voor de nachtopvang loopt via centrumgemeente Vlaardingen. Bij het stadskantoor van de gemeente moeten passanten zich melden bij het Loket Centraal Onthaal om een Centraal Onthaalpas (beschikking) aan te vragen. De openingstijden van het loket zijn: dinsdag, woensdag, donderdag van 09.00 - 12.00 uur.  Als er niet direct plek is, komen passanten op de wachtlijst te staan.

Voor verblijf in de nachtopvang geldt een eigen bijdrage.