Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen

De Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen adviseert het college van B&W en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over beleidsonderwerpen rondom het sociaal domein zoals: zorg, ondersteuning, werk en inkomen.

De Adviesraad biedt Vlaardingers de kans om mee te praten, mee te denken en invloed uit te oefenen op keuzes die het gemeentebestuur maakt rondom maatschappelijke onderwerpen.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen.

Uitgelicht