Werk, inkomen en schuldhulpverlening

Stroomopwaarts steunt inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij staan eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop en is het vinden van betaald werk het eerste doel. Is dat niet haalbaar, dan worden inwoners gesteund met inkomen en zorg. Ondernemers kunnen sociaal ondernemen met Stroomopwaarts.

Werk, inkomen en zorg, dat is natuurlijk niet van Stroomopwaarts alleen. Daar is iedereen bij nodig. Daarom wordt nauw samengewerkt met de gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners in de regio. U kunt bij Stroomopwaarts MVS, via www.stroomopwaarts.nl of via (010) 246 5555, terecht voor onder andere:

Bijstandsuitkering

Kunt u geen werk vinden en hebt u te weinig inkomen om van te leven? Dan komt u vanwege de Participatiewet misschien in aanmerking voor een (aanvullende) bijstandsuitkering. Die is bedoeld om de periode te overbruggen tot u (weer) een baan hebt gevonden en in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. U vraagt de uitkering persoonlijk aan bij Stroomopwaarts MVS, locatie Broersvest 110 in Schiedam.

Ondersteuning voor ondernemers en zzp-ers

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf. Stroomopwaarts ondersteunt ondernemers, die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen.

Ondersteuning starters vanuit de uitkering

Als u een (bijstands-)uitkering ontvangt en u heeft een goed idee voor een eigen bedrijf.  Maar u weet u niet precies hoe u dat moet opstarten? Of heeft u al een ondernemingsplan, maar kunt u nog wel wat ondersteuning en advies gebruiken? Stroomopwaarts kan u hier wellicht in ondersteunen.

Open Leerwerkcentrum

Het Open Leerwerkcentrum (OLWC) is een voorziening van Stroomopwaarts MVS waar werkzoekenden uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zich digitaal ontwikkelen. Zo krijgt u meer zicht op werk en (om)scholing. Er staan computers waar u online via beschikbare programma’s uw kennis kunt vergroten. Ook zijn er begeleiders die u kunnen helpen.

Schuldhulpverlening

Wanneer u uw eigen financiën niet op orde kunt houden en in financiële problemen komt, dan kan schuldhulpverlening van Stroomopwaarts u helpen. Ook kan Stroomopwaarts u helpen te voorkomen dat u in financiële problemen komt.

Bijzondere bijstand en inkomensondersteuning

Hebt u een laag inkomen en niet teveel vermogen? Dan hebt u mogelijk recht op bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is bedoeld voor kosten die u moet maken en die u niet van uw normale inkomen kunt betalen. De gemeente Vlaardingen kent ook verschillende regelingen als inkomensondersteuning waar u gebruik van kunt maken.

Formulierenbrigade

Hebt u moeite met het invullen van de noodzakelijke formulieren, dan kunt u de Formulierenbrigade om hulp vragen. De Formulierenbrigade is er voor alle Maassluizers, Vlaardingers en Schiedammers, en vooral voor mensen met een laag inkomen. De hulp van de Formulierenbrigade is gratis.

Uitgelicht