Werk, inkomen en schuldhulpverlening

Vanaf 1 juli 2015 vormen de sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de sociale werkvoorzieningen Dukdalf, TBV en BGS het bedrijf Stroomopwaarts MVS. Dat betekent dat alles op het gebied van werk en inkomen nu namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam uitgevoerd wordt door Stroomopwaarts MVS.

Met Stroomopwaarts MVS voeren de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Participatiewet uit.

Stroomopwaarts MVS ondersteunt inwoners die dat echt nodig hebben, helpt mensen hun weg te vinden naar werk en stimuleert ondernemers mensen aan te nemen die een arbeidsbeperking hebben of al wat langer niet hebben gewerkt.

Eigen kracht inwoners

Stroomopwaarts MVS gaat uit van de eigen kracht van de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En van de gedachte dat mensen zelfstandig willen zijn en zelf de regie op hun leven willen voeren. Dat ze willen meedoen aan de samenleving, bij voorkeur door betaald werk bij een reguliere werkgever. Kunnen inwoners (tijdelijk) niet zelfstandig aan het werk komen (of tijdelijk niet in hun levensonderhoud voorzien), dan biedt Stroomopwaarts MVS ondersteuning met werk, inkomen en zorg, zodat mensen weer zelf verder kunnen.

U kunt bij Stroomopwaarts MVS terecht voor onder andere:

  • Uitkeringen
  • Schuldhulpverlening
  • Bijzondere bijstand
  • Openleerwerkcentrum

Ga direct naar de website van Stroomopwaarts of neem contact op met Stroomopwaarts via (010) 246 5555.

Uitgelicht