Cliëntenraad Sociale Zekerheid Vlaardingen

De cliëntenraad let op de belangen van de cliënten van de afdeling Sociale Zaken en Werk (afgekort SZW). Heeft u problemen met SZW? Of heeft u vragen over SZW? De leden van de cliëntenraad willen graag weten wat u vindt van SZW. Dan kunnen ze goede adviezen geven aan de gemeente.

De cliëntenraad beschikt niet over uw dossier en kan geen persoonlijke problemen oplossen.

De cliëntenraad adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het hoofd van SZW over zaken die gevolgen hebben voor u als cliënt van SZW op het gebied van werk, inkomen en zorg. De raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, leden die cliënt zijn van SZW en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en kerk.

De cliëntenraad is er niet alleen voor de mensen die bijstand ontvangen, maar voor elke Vlaardingse burger met een laag inkomen die een financieel steuntje in de rug goed kan gebruiken. De cliëntenraad adviseert over re-integratietrajecten, scholing en het minimabeleid van de gemeente Vlaardingen. U kunt de cliëntenraad vragen stellen of een afspraak maken voor het geven van voorlichting (ook in groepsverband).

Meer informatie

De cliëntenraad kunt u op op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bereiken op telefoonnummer 06 - 53 15 80 99.

Bekijk de website van de Cliëntenraad SZW, www.clientenraadvlaardingen.nl. voor meer informatie.

Uitgelicht