Werk en inkomen

 • Werk, inkomen en schuldhulpverlening

  Stroomopwaarts steunt inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij staan eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop en is het vinden van betaald werk het eerste doel. Is dat niet haalbaar, dan worden inwoners gesteund met inkomen en zorg. Ondernemers kunnen sociaal ondernemen met Stroomopwaarts.

 • Kindregelingen 2018

  Heeft u een laag inkomen? Mogelijk komt uw kind in aanmerking voor de kindregelingen. Naast de bijdrage voor de sport-, zwem- of muziekles van uw kind, kunt u in 2018 via Stichting Leergeld een kindpas, schoolspullenpas, (tweedehands)fiets, computer en verjaardagsbox aanvragen.

  Meer informatie

 • Cliëntenraad Sociale Zekerheid Vlaardingen

  De cliëntenraad let op de belangen van de cliënten van de afdeling Sociale Zaken en Werk (afgekort SZW). Heeft u problemen met SZW? Of heeft u vragen over SZW? De leden van de cliëntenraad willen graag weten wat u vindt van SZW. Dan kunnen ze goede adviezen geven aan de gemeente.

 • Inburgeren: verblijfsbeschikking vóór 1 januari 2013

  De meeste mensen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert spreken, lezen, schrijven en luisteren. Ook leert u over het leven in Nederland. Wanneer u de Nederlandse taal voldoende beheerst en voldoende weet over de regels in Nederland, doet u een inburgeringsexamen. Als u slaagt voor het examen bent u ingeburgerd.

  Meer informatie

 • Inburgeren: verblijfsbeschikking na 1 januari 2013

  De meeste mensen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert spreken, lezen, schrijven en luisteren. Ook leert u over het leven in Nederland. Wanneer u de Nederlandse taal voldoende beheerst en voldoende weet over de regels in Nederland, doet u een inburgeringsexamen. Als u slaagt voor het examen bent u ingeburgerd.

  Meer informatie

 • Discriminatie melden

  Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. De wet biedt bescherming tegen discriminatie op twaalf persoonlijke kenmerken of gronden waaronder afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

 • Meer grip op uw geld

  Heeft u vragen of zorgen over geld? De wijkteams Vlaardingen helpen u om uw financiële situatie op orde te krijgen. Een afspraak maken is niet nodig, maar kan wel. Ook is er een speciaal financieel spreekuur.

Uitgelicht