Welzijn, zorg en jeugdhulp

 • Wijkteams Vlaardingen

  … als het even niet meer zelf lukt

  De meeste Vlaardingers redden zich prima en lossen het liefst hun problemen zelf op. Als het nodig is met hulp van familie, vrienden en kennissen. Soms groeit de situatie hen toch boven het hoofd. Door bijvoorbeeld moeilijkheden in hun relatie, gezin of familie. U kunt bij de wijkteams terecht voor alle vragen over hulp, kinderen, werk en geld.

  Meer informatie

 • Voorzieningen zorg en ondersteuning (Wmo)

  Samen ervoor zorgen dat kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met chronische ziekten dan wel beperkingen gezond en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan de samenleving. Zelfstandig of met hulp van familie, vrienden, buren of vrijwilligers. Dat is kortgezegd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  Meer informatie

 • Jeugdhulp / Opvoed- en opgroeiondersteuning

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning die ouders, verzorgers en kinderen nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat is allereerst de verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers, maar soms hebben zij daar (tijdelijk) ondersteuning bij nodig. De Jeugdwet geeft gemeenten de taak om die ondersteuning goed te regelen.

  Meer informatie

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zijn mensen die langdurig zorgen voor zieke familieleden, vrienden of kennissen. De zorg kan verschillen. De ene mantelzorger verzorgt een vader of moeder die dementeert, een ander geeft extra zorg aan een gehandicapt kind. Voor veel mensen is het verzorgen van een dierbare vanzelfsprekend, maar het kan emotioneel én lichamelijk zwaar zijn. Minters Mantelzorg biedt advies en ondersteuning.

 • Dak- of thuisloos

  Meer informatie

 • Sport en bewegen: een gezonde leefstijl

  Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse routine. De gemeente Vlaardingen streeft er naar dat iedere Vlaardinger opgroeit en oud wordt met sport en bewegen als vanzelfsprekendheid. Een belangrijk speerpunt in ons beleid is dat de sportaccommodaties bereikbaar, toegankelijk en duurzaam zijn. Daarnaast zet de gemeente zich in voor het beweegvriendelijk inrichten van de buitenruimte. Stichting Vlaardingen in Beweging (ViB) voert de activiteiten uit op het gebied van sport- en bewegen. Via www.stichtingvib.nl vindt u een overzicht van de diverse activiteiten voor jong en oud.

  Meer informatie

 • Vrijwilligerswerk

  Plezier hebben. Je ei kwijt kunnen. Ergens bij horen. Allemaal redenen om vrijwilligerswerk te doen. En u maakt er mensen heel blij mee. Vrijwilligerswerk brengt mensen bij elkaar. En het uzelf gunnen vrijwilligerswerk te doen is een persoonlijke verrijking. Vrijwilligerswerk moet geen verplichting zijn. De naam zegt het: het gaat om vrijwillige inzet. U doet het voor uzelf en voor een ander. Het mooie is dat u zoveel verschillende dingen kunt doen. Er is altijd wel iets dat bij u past.

  Meer informatie

 • Discriminatie melden

  Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. De wet biedt bescherming tegen discriminatie op twaalf persoonlijke kenmerken of gronden waaronder afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

 • Parkeren voor gehandicapten

 • Waar kunt u nog meer terecht?

  U kunt bij de wijkteams Vlaardingen terecht voor alle vragen over hulp, kinderen, werk en geld. Op deze pagina vindt u belangrijke telefoonnummers op een rij.

  Meer informatie

 • Welkom bij onderzoek ondersteuningsteams voor ouders

  Het onderzoek ondersteuningsteams gaat over het contact met het ondersteuningsteam op school. De gemeente wil graag weten hoe dit contact ervaren is en hoe de kwaliteit verbeterd kan worden. In de brief die u van de gemeente Vlaardingen heeft ontvangen over dit onderzoek, vindt u uw inlogcode. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!


  Welkom. Vul uw wachtwoord in.

 • Welkom bij onderzoek ondersteuningsteams voor jongeren

  Het onderzoek ondersteuningsteams gaat over het contact met het ondersteuningsteam op school. De gemeente wil graag weten hoe dit contact ervaren is en hoe de kwaliteit verbeterd kan worden. In de brief die je van de gemeente Vlaardingen hebt ontvangen over dit onderzoek, vind je je inlogcode. Alvast hartelijk dank voor het meedoen!


  Welkom. Vul je wachtwoord in.

 • Beter leren spreken, lezen en schrijven

  De B van Beter leren spreken, lezen en schrijven. Maar ook van Budgetteren of Beter leren rekenen. Wilt u weten waar u als volwassene in Vlaardingen terecht kan voor taallessen Nederlands? Of voor het leren van andere basisvaardigheden zoals rekenen en digitale vaardigheden? Kom dan naar de B in de Bibliotheek Vlaardingen aan de Waalstraat 100.

  Meer informatie

Uitgelicht