Vluchtelingen

Veel mensen die vluchten voor vervolging, oorlog en terreur zoeken in Europa een veilig heenkomen. De gemeente Vlaardingen neemt haar verantwoordelijkheid door vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) te huisvesten. Deze nieuwe Vlaardingers zullen hier jaren blijven wonen en moeten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. Daarom worden ze gehuisvest in woningen verspreid door de hele stad. En daarom zetten veel partijen in de stad zich in om vergunninghouders snel op weg te helpen naar onderwijs, werk en het opbouwen van een netwerk in hun wijk.

In Vlaardingen komt geen asielzoekerscentrum (AZC). Voor grootschalige vluchtelingenopvang is geen capaciteit. Vlaardingen draagt bij aan een snellere doorstroom van de AZC’s in Nederland door vergunninghouders versneld op te nemen in de gemeente en een woning aan te bieden. Hiervoor gebruikt de gemeente per week twee tot drie vrijkomende sociale huurwoningen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bepaalt hoeveel vergunninghouders de gemeenten moeten opvangen. Voor Vlaardingen gaat het om de volgende aantallen:

  • 50 extra vergunninghouders bovenop de taakstelling voor 2015 (133). Deze vergunninghouders werden / worden in 2015 en 2016 gehuisvest.
  • 85 vergunninghouders volgens de taakstelling van het eerste half jaar van 2016.
  • 97 vergunninghouders volgens de taakstelling van het tweede half jaar van 2016.


Voor het meest actuele overzicht kijkt u op www.opnieuwthuis.nl.