Inburgeren

De meeste mensen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert spreken, lezen, schrijven en luisteren. Ook leert u over het leven in Nederland. Wanneer u de Nederlandse taal voldoende beheerst en voldoende weet over de regels in Nederland, doet u een inburgeringsexamen. Als u slaagt voor het examen bent u ingeburgerd.

Hoe werkt het?

U heeft na 1 januari 2013 een verblijfsbeschikking van de IND gekregen en DUO heeft uw inburgeringsplicht vastgesteld:

  • U regelt zelf uw lessen voor inburgering.
  • U vraagt zelf uw examen aan. U moet slagen voor het examen voor de datum die in de beschikking van DUO staat.
  • U betaalt zelf uw kosten voor inburgering. Wanneer u de kosten niet kunt betalen, kunt u geld lenen via DUO, www.inburgeren.nl. Let op: de school waar u lessen volgt en examen doet, moet dan wel een keurmerk hebben. Kijk op www.blikopwerk.nl/keurmerk.
  • Waar kunt u terecht voor meer informatie? Neem contact op met DUO via (050) 599 9600.

Heeft u vóór 1 januari 2013 een verblijfsbeschikking gekregen?

De gemeente informeert u over uw inburgeringsplicht. De gemeente Vlaardingen werkt hierin samen met de gemeenten Schiedam en Maassluis. Neem  contact op met  Guus van Zanten. U kunt hem bereiken via het telefoonnummer van de gemeente Schiedam 14  010.

Participatieverklaring

De participatieverklaring is onderdeel van de inburgering. Waarden en normen verschillen per land. Nieuwe inwoners in Nederland krijgen te maken met Nederlandse waarden en normen die misschien anders zijn dan wat men gewend was.

In de Nederlandse Grondwet en regelgeving is een aantal waarden en normen vastgelegd, zoals:

  • Vrijheid van geloof en meningsuiting.
  • Iedereen is gelijk, of je nu man, vrouw, hetero, gay, lesbisch, of transgender bent.
  • Je mag niet discrimineren en anderen mogen jou niet discrimineren.
  • Je mag zelf bepalen met wie je trouwt.

Deze onderwerpen worden besproken tijdens workshops van het participatieverklaringstraject.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft aan wie het participatieverklaringstraject moet volgen. Mensen met een inburgeringsplicht krijgen van DUO een brief waarin staat wanneer het traject start en wanneer het traject klaar moet zijn. Het gaat om asielmigranten, maar ook om migranten die naar ons land komen voor gezinsvorming of gezinshereniging. U bent verplicht het participatietraject te volgen.

Voor het participatietraject krijgt u binnen enkele maanden na de startdatum een uitnodiging van de gemeente. Aan het eind van de lessen wordt de participatieverklaring getekend. Dit moet binnen een jaar nadat de verblijfsvergunning werd gekregen.

Deelnemers in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis betalen geen eigen bijdrage.

Voor vragen over het participatieverklaringstraject kunt u contact opnemen met de gemeente Vlaardingen via tel. (010) 248 4000.