Vergunninghouders (statushouders)

Wanneer vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben noemen we ze vergunninghouders of statushouders. Wanneer zij in Vlaardingen komen wonen, is het van groot belang dat zij zo snel en goed mogelijk integreren. Het zijn nieuwe inwoners die hier jaren blijven wonen en mee moeten doen in de samenleving.

Hoe werkt het?

De gemeente Vlaardingen heeft als wettelijke taak het huisvesten van vergunninghouders. Nieuwkomers in Vlaardingen krijgen verspreid door de stad een woning toebedeeld. De gemeente werkt hiervoor samen met stichting VluchtelingenWerk en de woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking. VluchtelingenWerk helpt nieuwkomers bij het vinden van de weg in de samenleving. Stroomopwaarts helpt met het vinden van passend werk, inkomen en opleiding. In de bibliotheek is de B, het taal- en informatiecoördinatiepunt. In de B  kunnen nieuwkomers beter leren spreken, lezen en schrijven in het Nederlands, rekenen en op de computer werken. B wijst hen de weg naar taalcursussen en activiteiten in Vlaardingen. Daarnaast zijn er nog meer Vlaardingse organisaties en Vlaardingers die zich inzetten om vergunninghouders op weg te helpen bij het vinden van de weg, het volgen van onderwijs en het opbouwen van een netwerk in de wijk.

Bent u inburgeringsplichtig?

De meeste mensen, die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert spreken, lezen, schrijven en luisteren. Ook leert u over het leven in Nederland. Wanneer u de Nederlandse taal voldoende beheerst en voldoende weet over de regels in Nederland, doet u een inburgeringsexamen. Als u slaagt voor het examen bent u ingeburgerd. Lees verder.