Toezicht en Handhaving

Veel mensen denken bij Toezicht en Handhaving aan parkeercontroleurs. Ze controleren wel of automobilisten zich aan parkeerregels houden zoals b.v. hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan. Maar het werkterrein van Toezicht en Handhaving is veel breder.

Prettig wonen in de wijk

Toezicht en Handhaving zorgt voor veiligheid en handhaving: van toezicht tot verbalisering, van voorlichting tot waarschuwing. De medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA’s) die bekeuringen mogen uitdelen. Ze treden op tegen allerlei vormen van overlast, vernieling en vervuiling van de stad: afval op straat, inbraakpreventie, hondenpoep,  fietswrakken, hangjongeren en andere zaken waar Vlaardingers last van kunnen hebben.

Toezicht en Handhaving zorgt ook dat er in contact wordt getreden met de ouders van overlastgevende jongeren en ze controleren op verkoop van alcohol aan minderjarigen.

Bij ongevallen verleent Toezicht en Handhaving eerste hulp totdat de eventuele hulpdiensten aanwezig zijn. Ook wordt er gelet op inbraken en diefstal. De medewerkers zijn opgeleid tot beroepsverkeersregelaars en bij grote incidenten zoals brand of ongevallen zorgen zij voor een veilige doorstroom van het verkeer.

Toezicht en Handhaving heeft een biketeam, zij zijn speciaal opgeleid om op de fiets te surveilleren. Ook organiseert Toezicht en Handhaving controles op de bedrijventerreinen en treedt op de bedrijventerreinen op tegen overlast, vernieling en vervuiling. De handhavers spreken mensen aan op hun gedrag en indien nodig, schrijven ze boetes uit.

Bestuurlijke Aanpak Hennep

Naast bovengenoemde taken voert Toezicht & Handhaving ook de Bestuurlijke Aanpak Hennep uit. Hiervoor is in 2009 het convenant Bestuurlijke Aanpak Hennepteelt gesloten. Op basis van dit convenant werken de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, de politie, het Openbaar Ministerie, de woningcorporaties en Stedin samen om de illegale hennepteelt en de gevaren en overlast die daarmee gepaard gaan een halt toe te roepen. Hennepkwekerijen vormen risico op brandgevaar, stank- en wateroverlast. Vaak gaan er criminele organisaties achter schuil.

Hennepkwekerijen melden bij handhaving@vlaardingen.nl

De gemeente heeft een emailadres waar meldingen over hennepkwekerijen gedaan kunnen worden. Als u denkt dat in uw straat of buurt een hennepkwekerij is kunt u dit melden bij handhaving@vlaardingen.nl. U kunt het ook melden bij de politie via 0900-8844 of als u onbekend wil blijven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via de Buitenlijn (010) 248 4000.

Naast Toezicht en Handhaving is natuurlijk ook de politie actief in uw wijk. Wilt u weten welke wijkagenten actief zijn in uw wijk, of wilt u hen een vraag stellen? Kijk dan op www.politie.nl.

Bewaren

Uitgelicht