Provinciale risicokaart

Een LPG-station in uw wijk? Een bedrijf in de omgeving dat met gevaarlijke stoffen werkt? Of wilt u weten langs welke route het transport van gevaarlijke stoffen door de stad loopt? Of welke plekken een groter risico hebben op wateroverlast? De risicokaart van Zuid-Holland brengt het allemaal in beeld.

Op de online risicokaart kunt u inzoomen op locaties in uw leef-, woon- en werkomgeving. U krijgt dan inzicht in de risico's die voor u van belang zijn.

Waarom een risicokaart?

De risicokaart geeft burgers, beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer inzicht in de aanwezige risico's in hun omgeving, waardoor zij zich beter kunnen voorbereiden op mogelijke rampen.

Hoe werkt het?

Via de website Risicokaart Zuid-Holland kunt u kijken naar de risico's in Vlaardingen en in de regio. De informatie op de risicokaart komt van de Provincie, gemeenten, milieudiensten en het Rijk. De kaart verandert regelmatig, bijvoorbeeld doordat bedrijven verhuizen, of er nieuwe bijkomen.

Vragen?

De risicokaart geeft een overzicht. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de gemeente. Neem contact op met themamanager veiligheid van de gemeente Vlaardingen, tel. (010) 248 4000.

Voor vragen over een bepaalde locatie die op de risicokaart staat, kunt u terecht bij de helpdesk van de risicokaart. Het mailadres is risicokaart@pzh.nl en het telefoonnummer is (070) 441 8300.

Uitgelicht