Discriminatie melden

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. De wet biedt bescherming tegen discriminatie op twaalf persoonlijke kenmerken of gronden waaronder afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

Vlaardingers die te maken krijgen met discriminatie, kunnen sinds 1 januari 2018 terecht bij RADAR, het bureau voor gelijke behandeling. Het meldpunt van RADAR ondersteunt melders en registreert incidenten waarbij sprake is van discriminatie. Hiervoor beschikt het meldpunt over gespecialiseerde klachtbehandelaars. Die kunnen u adviseren, bemiddelen waar nodig of staan u bij in juridische  procedures of bij een verzoek om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens.

Meer informatie?

Discriminatie melden of wilt u meer informatie over gelijke behandeling? Het ondersteunen van melders en registreren van meldingen is een wettelijke taak waar u kosteloos gebruik van kunt maken. RADAR is bereikbaar via tel. (010) 411 3911, e-mail info@radar.nl of www.radar.nl. Melden kan ook via WhatsApp: 06 21968889. 
 

Uitgelicht