Subsidieregister

In het subsidieregister vindt u alle subsidieverleningen van dit jaar en afgelopen twee jaren. U kunt per soort subsidie (incidenteel of structureel) een overzicht creëren of naar een bepaalde organisatie of programmabegroting zoeken. 

Het doel van het subsidieregister is om openheid te bieden in de verleende subsidies zodat het inzichtelijk is waar de gelden aan besteedt worden.

Uitgelicht