Aanvragen kunst- en cultuursubsidie

Let op: Wilt u een incidentele subsidieaanvraag indienen voor culturele activiteiten tot 5.000,- euro voor de 2e periode 2019 ( 15 april 2019 vanaf 12.00 uur)? Dan is het goed om te weten dat door de grote belangstelling, die wij zeer waarderen, het subsidieplafond voor deze periode al bereikt is.

Als u toch nog een aanvraag indient, wordt deze wel in behandeling genomen maar zal op basis van artikel 6 lid 2 van de “Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000,- euro“ worden afgewezen.

Hoe werkt het?

U kunt zowel als particulier persoon of namens een organisatie een subsidie voor kunst en cultuur aanvragen.

Vraag subsidie aan

U kunt de subsidie digitaal aanvragen. Uw aanvraag kunt u op 3 manieren ondertekenen:

  1. via uw eHerkenning van uw organisatie;
  2. uw DigiD (namens u als particulier of als u tekenbevoegd bent namens uw organisatie)
  3. het proces doorlopen, uw aanvraag printen, uw handtekening zetten en dan per post de aanvraag versturen.

 

Kosten

Aan deze aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Waar kunt u terecht?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier. Er wordt dan binnen 3 werkdagen contact met u opgenomen. U kunt ook telefonisch contact opnemen via (010) 248 4000.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw subsidieaanvraag.