Subsidies

U kunt bij de gemeente Vlaardingen een subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld zorg, welzijn, sport, kunst en cultuur, preventie en ggz. In ons subsidieregister vindt u onder andere de subsidies die dit jaar zijn verstrekt.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

In de linker kolom klikt u op ‘Subsidie aanvragen’ of ‘Aanvragen kunst- en cultuursubsidie’.

Wanneer kiest u wat?

  • Kies ‘aanvragen kunst- en cultuursubsidie’ als u een aanvraag wil doen op basis van de   nadere regels voor cultuur activiteiten tot of vanaf € 5.000,-.  Hierbij gaat het om een eenmalige subsidie voor culturele activiteiten, zoals evenementen, concerten en beeldende kunst. 
  • Kies ‘subsidie aanvragen’ als u een aanvraag wil doen voor een activiteit die niet past binnen de nadere regels Kunst en Cultuur. Bekijk de nadere regels onderaan de pagina.

Er zijn handleidingen beschikbaar zodat u kunt zien welke vragen er worden gesteld en welke stukken handig zijn om bij de hand te hebben bij het aanvragen van een subsidie. 

Subsidie-aanvraag beoordelen

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op het soort subsidie. Dat kan zijn:

  • structurele subsidie tot € 15.000,-.
  • structurele subsidie vanaf € 15.000,-.
  • incidentele subsidie tot €15.000,-.
  • incidentele subsidie vanaf € 15.000,-.
  • welzijnssubsidie tot € 15.000,-.

Meer informatie over deze soorten subsidies vindt u in onze verordeningen op www.officielebekendmakingen.nl.

Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken of de aanvraag compleet is, of deze past binnen de wettelijke eisen en of deze binnen het beleid van de gemeente Vlaardingen past. Ook wordt uw begroting en eventueel jaarverslag van voorgaand jaar bekeken om te beoordelen of u de subsidie nodig heeft en of de boekhouding op orde is. Als u een toekenning krijgt, maken wij prestatieafspraken met u. Na afloop van het subsidiejaar moet u aantonen dat u zich aan deze afspraken heeft gehouden

Subsidieregister

In het subsidieregister vindt u alle verleende subsidies van dit jaar en de afgelopen twee jaren. U kunt per soort subsidie (incidenteel of structureel) een overzicht maken of naar een bepaalde organisatie of programmabegroting zoeken. Het doel van het subsidieregister is openheid te bieden over de verleende subsidies zodat het inzichtelijk is waar gelden aan besteed worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op. U kunt ook telefonisch contact opnemen via (010) 248 4000.