Subsidies

U kunt bij de gemeente Vlaardingen een subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld zorg, welzijn, sport, kunst en cultuur, preventie en ggz. In ons subsidieregister vindt u onder andere de subsidies die dit jaar zijn verstrekt.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

Dit doet u door digitaal een aanvraag in te dienen via links op Subsidie aanvragen of aanvragen kunst- en cultuursubsidie te klikken.  Onderscheid tussen deze twee links is het volgende:

  • Subsidie aanvragen klikt u aan als u een aanvraag wilt doen voor een activiteit die geen link heeft met de nadere regels Kunst en Cultuur. Zie nadere regels. 
  • Aanvragen kunst- en cultuursubsidie klikt u aan als u een aanvraag wilt doen op basis van de   nadere regels voor cultuur activiteiten tot of vanaf € 5.000,-.  Hierbij gaat het om eenmalige subsidie voor culturele activiteiten, zoals evenementen, concerten en beeldende kunst . 

Per onderdeel is er een handleiding beschikbaar die op de betreffende pagina te vinden zodat u kunt zien welke vragen er aan u worden gesteld en welke stukken handig zijn om bij de hand te hebben bij het aanvragen van een subsidie. 

Subsidie aanvraag beoordelen

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op het soort subsidie. Dat kan zijn:

  • Structurele subsidie tot € 15.000,-.
  • Structurele subsidie vanaf € 15.000,-.
  • Incidentele subsidie tot €15.000,-.
  • Incidentele subsidie vanaf € 15.000,-.
  • Welzijnssubsidie tot € 15.000,-.

Meer informatie over deze soorten subsidies vindt u in onze verordeningen.

Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken of de aanvraag compleet is, of deze past binnen de wettelijke eisen en of deze binnen het beleid van de gemeente Vlaardingen past. Ook wordt uw begroting en eventueel jaarverslag van voorgaand jaar bekeken om te beoordelen of u de subsidie nodig heeft en de boekhouding naar wens is. Rechtmatig wordt alles nagegaan en als u een toekenning krijgt worden er prestatieafspraken met u gemaakt welke u na afloop van het subsidie jaar moet verantwoorden.

Spreekuur

Heeft u vragen over het aanvragen van een subsidie of wilt u begeleiding? Kom gerust langs bij ons spreekuur.

Subsidieregister

In het subsidieregister vindt u alle subsidieverleningen van dit jaar en afgelopen twee jaren. U kunt per soort subsidie (incidenteel of structureel) een overzicht creëren of naar een bepaalde organisatie of programmabegroting zoeken. 

Het doel van het subsidieregister is om openheid te bieden in de verleende subsidies zodat het inzichtelijk is waar de gelden aan besteedt worden. 

Kijk er vooral eens rond.

Meer informatie

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen via het contactformulier. Er wordt dan binnen 3 werkdagen contact met u opgenomen. U kunt ook telefonisch contact opnemen via (010) 248 4000.