Jongeren op gezond gewicht

Samen met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven zet JOGG zich in voor een gezond gewicht bij jongeren.

Naast bewegen is er ook veel aandacht voor gezond gewicht én leefstijl.

JOGG

Vlaardingen is sinds 2014 een Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente. Samen met diverse maatschappelijke partners en het bedrijfsleven zet JOGG zich in voor gezond gewicht bij jongeren.

Cool2BFit

Voor kinderen en hun ouders boven gezond gewicht tussen 8 en 14 jaar is een speciaal programma Cool 2B Fit samengesteld.