Geocache plaatsen

In Nederland is geocaching, het zoeken naar een ‘schat’ (een geocache) met een GPS aan de hand van geografische coördinaten, een populaire buitenactiviteit.

De coördinaten van de verstopplaatsen staan op de Geocache-website .

Een nieuwe geocache plaatsen

De gemeente Vlaardingen maakt het graag mogelijk om aan geocaching te doen, maar wil voorkomen dat er overlast en onveilige situaties ontstaan in het openbare gebied, wijken of natuur. Houdt u zich bij het plaatsen aan de onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden

Voor het plaatsen en het zoeken naar een cache stelde de organisatie van geocachers richtlijnen op. Deze richtlijnen vindt u op de website van geocaching Nederland

geocache vlaardingenDe aanvullende voorwaarden van de gemeente Vlaardingen zijn:

 • er wordt geen schade of verstoring veroorzaakt aan de natuur of gemeentelijke eigendommen; (er mogen dus geen caches aan gemeentelijke bomen worden aangebracht);
 • er mogen geen putdeksels in de openbare ruimte worden gelicht;
 • er mag geen verharding uit de openbare ruimte worden verwijderd, ook niet als deze wordt herlegd;
 • de locatie is bereikbaar via gebaande paden;
 • de doelmatigheid en veiligheid van de openbare weg wordt niet geschaad;
 • er wordt niet gegraven in gemeentegrond;
 • gebruikers van omringende onroerende zaken ondervinden geen hinder van geocaching;
 • het voorwerp heeft een maximale afmeting van 3375 cm3, waarbij de langste zijde niet groter is dan 15 cm;
 • de voorwerpen niet worden geplaatst op constructies, palen, beugels, standaarden, meubilair enz.;
 • de voorwerpen niet worden geplaatst op, in en boven het openbare water;
 • Bij plaatsing op particulier terrein hebt u toestemming nodig van de eigenaar/beheerder. Bijvoorbeeld het noordelijke en westelijke deel van de Broekpolder is van Staatsbosbeheer.

Voldoet het plaatsen van een geocache niet aan bovenstaande voorwaarden, dan is het niet toegestaan.

De gemeente Vlaardingen houdt geen rekening met geplaatste geocaches tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden. De gemeente Vlaardingen is niet aansprakelijk voor verwijdering of beschadiging van de cache en behoudt zich het recht voor de geocache te verwijderen als daartoe aanleiding is. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen;

Op geen enkele manier is de gemeente Vlaardingen of een van haar medewerkers direct of indirect verantwoordelijk voor schade en of letsel die voortvloeien uit activiteiten rondom geocachen. De persoon die de cache aanbrengt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn cache. Met de plaatsing van een cache ontslaat de eigenaar de gemeente van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (010) 248 4000 of stel uw vraag via het contactformulier: www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Uitgelicht