Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u bij hen gaat werken. U kunt een VOG op afspraak aanvragen op het stadskantoor of digitaal via DigiD als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 4 weken.

Hoe werkt het?

Digitaal aanvragen via DigiD

 • Vraag uw organisatie of zij deze mogelijkheid biedt.
 • Het is alleen mogelijk een VOG via DigiD aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt.
 • De organisatie moet met eHerkenning inloggen op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm.
 • De organisatie bereidt de aanvraag online voor. U ontvangt vervolgens een e-mail (met een link en een aanvraagcode) met de mededeling dat van u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen in DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen (als dat het geval is).

Aanvragen bij de balie

 • U vraagt een VOG aan in de gemeente waar u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • De verklaring omtrent het gedrag kunt u persoonlijk aanvragen of u kunt iemand machtigen deze voor u aan te vragen. U kunt voor deze machtiging een digitaal machtigingsformulier invullen, printen en ondertekenen.
 • Maak een afspraak om een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen
 • Van de organisatie die de VOG verlangt ontvang je het aanvraagformulier VOG Natuurlijke personen. Zo niet dan kan je deze op de website www.justis.nl downloaden. Neem het formulier ingevuld mee.
 • De gemeente stuurt de aanvraag door naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie neemt uw aanvraag in behandeling.
 • De aanvraag duurt tussen 2 en 4 weken.

Let op: Komt u niet in de BRP voor dan moet u de aanvraag rechtstreeks indienen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Verklaring omtrent gedrag voor bedrijven

Soms wordt bedrijven gevraagd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Bijvoorbeeld bij deelname aan een aanbesteding, het sluiten van een overeenkomst of contract of voor lidmaatschap van een brancheorganisatie. In deze gevallen kunnen bedrijven een verklaring voor rechtspersonen (VOGrp) aanvragen via de website www.justis.nl.De VOGrprp is niet bedoeld voor Zzp’ers. Zij moeten net zoals werknemers een verklaring voor een natuurlijke persoon (VOGnp) aanvragen.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VOG Natuurlijke personen of aanvraagformulier VOG Rechtspersonen.
 • Een machtigingsformulier (als de aanvrager niet zelf komt).

Kosten

 • Bij de balie € 41,35. U kunt alleen met pinpas of creditcard betalen.

 

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak. Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen via tel. (010) 248 4000. U kunt ook contact opnemen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

 • Maximaal 4 weken.